Proaros gjorde många lex Sarah anmälningar i våras

Proaros, Västerås stads kommunala utförare av vård och omsorg, har gjort tretton lex Sarah anmälningar under april, maj och juni.

Under samma tidsperiod har bara en händelse rapporterats från en privat utförare av vård och omsorg inom kommunen.

Fyra av de 14 lex Sarah anmälningarna rör stölder från äldre. I ett fall ska en hemtjänst kund ha blivit bestulen på 23 000 kronor, och i det fallet pågår en polisutredning.

Anmälningarna har även rapporterats in till Äldrenämnden i Västerås stad, och åtgärder ska ha gjorts där det funnits brister.