Få vaccineras mot pollenallergi

Nu börjar pollenallergin göra sig påmind för många, och det finns behandling för dom som har stora besvär. Men det skiljer sig mycket mellan landstingen hur vanligt det är med behandling.
Det är få som blir vaccinerade i länet, och enligt ordföranden för allergicentrum på landstinget i örebro län, Dan Gustafsson, så finns det flera förklaringar till det här. Läkarna i de olika landstingen har varierande intresse för det här. De geografiska förhållandena kan också spela in. Har man långt till läkaren kanske det inte blir av att gå dit. Vanligast är det med vaccinationer i Halland, där 24 av 10 000 vaccineras mot pollenallergi. I Örebro län är den siffran fem. Sämst är det för barnen, men det kan bli bättre nu när barnkliniken ska utökas, det säger Dan Gustafsson, ordföranden för Allergicentrum vid Örebro läns landsting.