Kritik mot svensk invandringspolitik

16 min

"Sverige har en unikt liberal invandringspolitik men har samtidigt minst kunskaper om dom som invandrar till landet. Svenska politiker vet inte vad de pratar om när de säger att invandringen är lönsam för Sverige". Den kritiken mot svensk invandringspolitik kom från norsk en debattör idag. Fegar våra politiker om kostnaderna? Debatt i Studio Ett idag. Elin Örjasäter, förstelektor, debattör vid Markedshöyskolen i Oslo, Fredrik Federley (C), europaparlamentariker, Jan Ekberg, professor och nationalekonom vid Linnéuniversitetet i Växjö.