Så lockas svenskar via nätet att strida för Isis

12 min

Enligt SÄPO har minst 85 svenska unga muslimer åkt till Syrien och Irak för att strida för Isis och al-Qaida. Antalet européer som gjort samma resa har vuxit från ungefär 2 000 till 3 000 på bara några månader, detta enligt EU:s antiterrorchef. Men var och hur sker rekryteringen och hur går diskussionerna? 

Zan Jankowski är enhetschef på förebyggandeenheten på kultur- och fritidsförvaltningen i Angered, där man jobbar förebyggande med ungdomar som funderar på att åka ner till Syrien eller Irak.    

– Det verkar ha blivit någon form av förankring för det här tänkandet bland en del av våra ungdomsgrupper och en del av våra stadsdelar som gör att det är mer och mer okej på olika sätt tycka det här är något som är rätt att göra, säger Zan Jankowski. 

– Vi märker framför allt att det pratas mer bland ungdomar om den här typen av frågor, och det finns i vissa fall tendenser eller tecken att man diskuterar för eller emot Isis tolkning av ideologin och religionen.

Förvaltningen i Angered har märkt hur stor roll sociala medier och internet spelar för att sprida budskap och propaganda från de olika jihadistgrupperna till svenska ungdomar.

– Vad vi noterar är att sociala medier har en otroligt viktig roll i det här sammanhanget. Det är på något sätt nästan grunden för att ta in olika budskap och propaganda, säger Zan Jankowski.

– Fler och fler ungdomar hänger väldigt mycket på sajter och hemsidor där den här typen av budskap finns. Det pratar de ganska öppet om ungdomarna, det är ingen hemlighet. Det beskrivs dagligen att man konsumerar det här.

I nya numret av tidskriften Expo har frilansjournalisten Magnus Sandelin granskat hur rekryteringen till de olika jihadistgrupperna bland annat går till på internet. Sandelin har tittar närmare på en sluten Facebook-grupp, nu nedstängd av Facebook, där propaganda för grupper kopplade till al-Qaida sprids.

– Det man kan se är framför allt en väldigt grov propaganda för al-Qaida inspirerade grupper. Och även då senaste månaderna för Isis. Det man också kan se att det på den här gruppen skedde det ganska raka uppmaningar att åka ner, säger Magnus Sandelin.

– Det man också kunde se på den här gruppen var att det skedde ganska raka uppmaningar att åka ner. Det kunde vara filmer från svenskar som befinner sig i Syrien som i kameran talar till ungdomar i Sverige där de säger, ”kom ner, gör något för era bröder och systrar i Syrien, sitt inte hemma”.

Både Magnus Sandelin och Zan Jankowski anser att propagandan kan leda till att ungdomar rekryteras till de olika grupperna.   

– Jag tror kombinationen av att hänga på den här typen av sidor och sajter, med att det också finns fysiska personer som är skickliga på att fånga upp ungdomar, som kanske söker en identitet och här får man ganska snabbt en ganska viktig identitet, man blir en viktig person som dras in i ett stort arbete. Man ska faktiskt bygga formellt bygga ett helt nytt samhälle, och det tror jag lockar många ungdomar, framför allt ungdomar som i grunden inte har det i sitt vardagliga liv här i Sverige. De är extra mottagliga, säger Zan Jankowski.

I Angered jobbar förvaltningen bland annat med samtal och möten för att försöka fånga upp ungdomar som funderar i banorna kring att ansluta sig till jihadistgrupper.

FN har nyligen tagit en resolution om att medlemsländerna ska vidta juridiska åtgärder för att stoppa misstänkta islamister till att resa och slås för exempelvis Isis i Irak eller Syrien.

Zan Jankowski är inte helt säker på att skärpta lagar kommer påverka allt för mycket.

– Jag tror när det gäller den mest övertygade gruppen så spelar det ganska liten roll. De kan till och med få ytterligare vatten på sin kran, de är ute efter oss, de förföljer oss för vilka vi är och så vidare.

– Men det kanske kan vara ett viktigt redskap och verktyg i förhållande till de ungdomar som kanske inte riktigt är inne i den här miljön, men börjar intressera sig, börjar dras in, där tror jag det kan finnas en viss effekt absolut, säger Jankowski.