Läkarkritik mot landstinget

Västmanlands landstings ledning saknar den rätta förmågan och viljan att ordna en bra primärvård. Den kritiken kommer nu från familjeläkaren Jonas Sjögreen i Västerås.
Jonas Sjögren syftar i första hand på de så kallade försvarspengarna som regeringen delat ut. Bland annat fick landstinget Västmanland 19 miljoner i fjol, men största delen av det gick till att klara annan vård. Men landstingsrådet Elisabeth Löf håller inte med. Hon pekar på att i direktiven för hur "försvarspengarna" ska användas står det att det förutom till primärvård, också ska räcka till bland annat äldreomsorg, psykiatri.