Skolverket: Stor brist på behöriga lärare

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet för de ämne de undervisar i. Det visar en kartläggning Skolverket gjort.

– Om det är så att väldigt mycket av undervisningen i Sverige bedrivs av lärare som inte har alla ämneskunskaperna, så betyder det att eleverna i slutändan får en sämre kunskapsutveckling än de hade kunnat få. Och det är förstås ett jättebekymmer för de eleverna, men också för Sverige som nation, säger Anna Ekborg, generaldirektör på Skolverket.

Det är första gången Skolverket gör en sådan kartläggning. Och den visar alltså att varannan gymnasielärare och var tredje grundskolelärare saknar rätt behörighet, totalt handlar det om drygt 44 000 lärare.

De kan ha lärarexamen och behörighet i andra ämnen, men alltså inte i det eller något av de ämnen som de undervisar i.

Båda lärarfacken menar att rapporten är alarmerande. Nästa sommar kommer sista steget i den så kallade legitimationsreformen och efter det är det bara behöriga lärare som har rätt att sätta betyg.

Därför måste det här lösas snabbt, menar Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén.

– Annars riskerar vi att få kringresande betygskonsulter, det vill säga de, allt för få, som får sätta betyg reser runt på skolorna. Och vi kan ju inte ha en sådan situation att man har kringresande konsulter som betygsätter elever man aldrig har undervisat.

Nu efterlyses det från flera håll nationella handlingsplaner, med utbildningar på fler platser, mer vidareutbildning.

Även Lärarnas Riksförbund menar att någon måste hända snart, säger förbundsordförande Bo Jansson.

– Det behövs krafttag nu så att det inte bli ännu värre i framtiden. Som situationen är nu så är vissa ämnen, till exempel naturvetenskapliga ämnen, och i vissa språk finns det nästan inga lärarstudenter alls. Det måste vi ändra på.