Ur Arkivet

Moderskapspeng och pappadagar

3:12 min

Fördelningen av föräldrarledigheten har diskuterats länge i svensk politik. Dagens föräldraförsäkring har sina rötter i den inkomstprövade "moderskapspenningen för behövande" från 1938. Om kvinnan hade en godkänd sjukförsäkring fick hon s k moderskapshjälp. 1955 fick alla barnaföderskor ett bidrag oavsett inkomst och 1974 kom den delade föräldraförsäkringen.