Mariestadsskola får EU-miljoner

Da capo hantverkshögskola i Mariestad fick i dag klartecken från EU om nästan fem miljoner kronor till ett större utbildningprojekt. Det handlar bland annat om investeringar i datorer och utbildningslokaler för studenterna, som utbildar sig till bygghantverkare.
För närvarande finns det cirka 100 byggstudenter på Da capo på Johannesbergsområdet i Mariestad. Här får eleverna lära sig bland annat om gamla byggnadstekniker. EUs beslut i dag innebär att skolan de två närmaste åren får nästan fem miljoner, som kan användas till att utveckla skolan, och ge fler studenter möjlighet att studera. Lika mycket pengar väntas Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun och Riksantikvarieämbetet ställa upp med.