Björklund: Kommunerna har varit dåliga arbetsgivare

0:45 min

Den avgående utbildningsministern Jan Björklund, FP, tycker att det är kommunernas fel att varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet för de ämne de undervisar i.

– Vi kunde ha sjösatt lärarlegitimationen ännu tidigare. Egentligen borde den ha sjösatts på 90-talet.

– Det är möjligt att nånting kunde ha gjorts tidigare, men i grunden handlar det om att kommunerna har misskött sig som arbetsgivare när de låtit lärare undervisa i ämnen som de inte är behöriga i. En kommun som sköter sig ser naturligtvis till att anställa lärare som har behörighet.

– Har man inte en lärare med viss behörighet får man skicka befintliga lärare på vidareutbildning. Det är det som kallas för lärarlyftet. Där har många kommuner struntat i att delta, men nu kommer de inte undan det, säger utbildningsminister Jan Björklund.