Nordiska museet vill ha minnen från Västerås

1:48 min

Nu ska Nordiska museet samla in minnen från Västerås. Man vill helt enkelt att västeråsarna skriver ner sina minnen och skickar in. Museet är intresserat av allt som rör hem, familj, fritid och arbete.

Det behöver inte vara några märkvärdiga berättelser, säger Rebecca Svensson, historiker och Folkhemsguide:

– Det här är en chans för alla att få sin historia hörd. Det räcker med var man är född, var man har gått i skolan och var har man bott.

– Den lilla historien är lika viktig som den stora. Alla vi som lever har ett ansvar för hur vår historia blir skriven, säger Rebecca Svensson.

Men hur har det här gått till?

– Ja, det har blivit mer och mer fokus på den mest typiska "folkhemsstaden" i Sverige, Västerås. Det har varit en stor industristad, växte till och har hållit sig i framkant när det gäller bebyggelse, teknisk utveckling, stadsplanering och allt under 1900-talet.

– Nu börjar vi få distans och vi kan se en epok och vill veta vad som hände och vad gjorde vi, säger Rebecca Svensson.

De insamlade berättelserna sparas i Nordiska museets arkiv. Avsikten är att också publicera ett urval berättelser. För den som vill ordnar studieförbunden berättar- och skrivträffar.

Insamlingen börjar med en upptaktsträff på Västerås stadsbibliotek nu på söndag 28 september och pågår till 31 januari 2015.