Större trafikrisk för invandrare

Invandrare från Mellanöstern och Nordafrika löper betydligt större risker i trafiken än trafikanter som är födda i Sverige. Det visar en undersökning från Väg- och transportforskningsinstituet, VTI.
Mest nedslående är enligt rapporten den låga användningen av bilbäte, bilbarnstol och hjälm i trafiken.