Dödsfällan järnvägen - ett smörgåsbord för rovfåglarna

2:01 min

Tågpåkörningar är den vanligaste dödsorsaken bland våra största rovfåglar havsörnen och kungsörnen. Nu visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet att häckande kungsörnpar utvecklat ett rörelsemönster där de flyger längs med det svenska järnvägsnätet.

– Där först den ena individen i paret dragit iväg och följt i princip stambanan i princip rakt norrut. Sen ett par dagar senare har den andre i paret dragit mer eller mindre samma väg efter järnvägen och förmodligen är det väl för att de har sen tidigare lärt sig att det ofta finns fallvilt efter järnvägen. Man vet ju också att det är ganska många fåglar som blir påkörda just efter järnvägar eftersom de sitter och äter på döda älgar eller renar, förklarar professor i ekologi vid SLU, Birger Hörnfeldt.

Tågen är den enskilt största konstaterade dödsfällan för både kungsörnen och havsörnen. De senaste 20 åren har 123 kungsörnar dött i tågtrafiken, visar siffror från naturhistoriska riksmuseet.

Forskningen vid SLU, som monterat sändare på ett 40-tal kungsörnar, visar på ett rörelsemönster som till viss del följer järnvägsnätet som kan bli lite av ett smörgåsbord för rovfåglarna i form av andra påkörda djur som exempelvis älg och ren.

Ornitologen Bert Owe Lindström i bevarandeorganisationen Kungsörn Sverige om fågeln som kan nå en vingbredd på över två meter.

– De äter så pass mycket så att de blir så pass tunga att de har svårt att lyfta och Kungsörnarna är ju kadaverätare så man måste antingen ta bort dem eller dra bort dem upp till 50 meter från banvallen så att de inte är i närheten när tåget passerar.

Hur upplever ni att det fungerar idag?

– Det fungerar väldigt dåligt.

Men Fredrik Rosendahl, Trafikverkets underhållschef i Norrbotten håller inte med och säger deras underentreprenörer generellt sett klarar kraven i avtalen att vara vid olycksplatsen inom 1-2 timmar för att bland annat kunna rensa banvallen från påkört vilt.

– Alltså levande vilt prioriteras väldigt högt en det kan förekomma avvikelser vid extrema tillfällen och extrema platser också. Under de förhållanden som vi har nu så är det svårt att jobba med snabbare inställelsetider än vi har nu och med de resurser som finns till förfogande.