Just nu

  • FHM: 16-åringar erbjuds vaccin

Sörjan vid Kokpunkten är ofarlig

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har tagit prover från vattendraget utanför det nya äventysbadet Kokpunkten. Nu har svaren kommit och visar att det inte är någonting farligt i vattnet.

Vattnet utanför Kokpunkten är illaluktande och skräpigt med en grön och blå sörja.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Lundin drar slutsatsen av provsvaren att det som syns på ytan och luktar är alger som har växt till i det näringsrika vattnet och som sedan flutit upp till ytan och börjat brytas ner.

Det var efter att lyssnare hört av sig till P4 Västmanland om stanken som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog prover på vattnet.