Vanligare med mygg på hösten

1:17 min

Om du tycker att myggen är ovanligt många och ettriga just nu så är du nog inte ensam. Det blir nämligen vanligare med mygg på hösten

Att myggen blir fler och fler på hösten har sina förklaringar. 

– Det händer då och då. Om det har regnat i några områden så är det översvämningsmyggor som brukar komma, säger Jan Lundström, associerad forskare vid Uppsala universitet.

Det finns 49 arter av stickmyggor i Sverige, och de kan delas in i två grupper. Den ena gruppen kallas skogsmyggor och de kläcks på våren och framåt slutet av sommaren finns de inte kvar.

Sen finns det också översvämningsmyggor och de kan kläckas när helst det blivit en översvämning. Det kan bli flera generationer av dessa mygg under en sommar och de kan alltså komma också på hösten.

Mygghonan lägger sina ägg där hon tror att det ska bli en översvämning. Och ofta har hon rätt. När vattnet sen kommer då kläcks äggen.  Den här myggarten, aedes sticticus, blir allt vanligare i Sverige i takt med att klimatet ändras och vi får varmare somrar och höstar, och mer kraftiga regn som ger översvämningar.

Och just den arten, som bland annat finns i Nedre Dalälvsområdet, skiljer sig från vanliga myggor i sitt sätt att sticka:

– De flyger bara rakt fram och biter med en gång. Det bryr sig inte om att cirkla runt och kolla läget. När det händer med många samtidigt, att de är snabbt på och suger blod, kan man bli panikslagen, det blir väldigt jobbigt, säger myggforskaren Jan Lundström.