Långa köer till dagis i Åmål

Barnomsorgsköerna i Åmål är alldeles för långa, det konstaterades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i dag. Nämnden har inga pengar att lägga på nya platser, för att till exempel kunna behålla de 18 platser som skapades till årsskiftet så har kommunfullmäktige tillåtit nämnden att överskrida budgeten med cirka en halv miljon kronor. Vid Arbetsutskottsmötet om två veckor ska det diskuteras vad kommunen ska göra åt den långa barnomsorgskön.