EU-pengar till Värmland

23 projekt inom Mål 2 Västra fick i dag EU-medel.
I Värmland fick fotbollsakademin i Degerfors mest pengar, med drygt 5,5 miljoner kronor. Visionen för projektet är att skapa en fotbollsakademi i Degerfors som ska vara ett kompetens- och utvecklingscentrum med fotboll som grund. På akademin ska det bland annat finnas stödfunktioner för elitidrott och talangutveckling. I övrigt gick knappt en miljon kronor till ett teknikcenter i Arvika, 500.000 kronor gick till Expo Hagfors för utvecklingen en ny mötesplats i Folkets hus och nästan 100.000 kronor gick till en förstudie för att åstadkomma en utveckling och modernisering av järnvägen mellan Göteborg och Karlstad, för bättre transporter av gods och personer.