Mögelmuseet ska åtgärdas

Nu lovar ledningen för Konstmuseet i Eskilstuna att åtgärda problemen med mögelskadorna i sina lokaler. Efter en utredning konstaterade arbetsmiljöverket att museet är att betrakta som ett sjukt hus.
Det har varit problem med arbetsmiljön på Konstmuseet sen 1998 då en anställd klagade på huvudvärk efter arbetspass i museets lokaler. Förra vintern förvärrades situationen enligt arbetsmiljöinspektionen. Samtliga anställda ska då ha känt att var något fel med huset. Eskilstuna kommun får nu också kritik för att man ännu inte har utarbetat en handlingsplan för hur arbetsmiljön ska förbättras, trots att man ombetts komma med en sådan senast i början av april. Museichefen Kennet Åström säger att man kommer att åtgärda problemen så snabbt som möjligt men utesluter inte att museet måste byta lokaler om mögelskadorna inte går att åtgärda. Under tiden försöker de anställda att så gott det går få bort den dåliga luften. Bland annat låter man ibland museets tunga ytterdörr stå öppen. Det är inte bara för deras egen skull säger receptionisten på museet Anita Eriksson, även besökare har klagat.