Fortsatt rödgrönt samarbete i landstinget

1:12 min

På riksdagsnivå, och i kommunfullmäktige i Västerås, ser Vänsterpartiet ut att hamna utanför styret. Men i landstinget har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu bestämt att styra tillsammans.

Och partierna har redan börjat samtala. Socialdemokraten Denise Norström är landstingsstyrelsens ordförannde. 

-– Vi har ett annat parlamentariskt läge i landstinget. Tillsammans har vi en majoritet, vilket vi också hade under den förra mandatperioden. Eftersom vi har haft ett gott samarbete är det naturligt att vi som har jobbat ihop, fortsätter att jobba ihop.

Vad vill ni uppnå den nästkommande mandatperioden?

-– Just nu tittar vi på vilket politiskt program vi ska ta fram tillsammans. När vi väl lagt fram våra valprogram, och lagt dem bredvid varandra, kan vi konstatera att vi har många likheter. Därför kommer det bli lätt att ta fram ett gemensamt program som vi ska jobba med.

Det politiska programmet är ännu inte framtaget, men det rödgröna blocket i landstinget för som sagt redan samtal. Hans Jansson representerar Vänsterpartiet i landstinget.

-– Vi ska föra en diskussion med våra partiorganisationer, och inom en vecka bör vi vara klara med, och bestämma att vi ska gå vidare med samarbetet. Sedan kommer vi presentera ett gemensamt politiskt program.