Förorenad mark i Roma ska saneras

1:34 min

Region Gotland riskerar att få betala vite för att inte ha gjort det Region Gotland krävt. Det handlar om förorenad mark, där regionen har riskklassat företag och verksamheter på ön.

För två år sedan informerades de företag där risken för föroreningar i mark och vatten är stor - att de skulle undersöka hur de påverkat miljön.

Men alla som fick det här kravet på sig har inte gjort det, däribland alltså regionen själv.

För regionens del handlar det om den gamla miljöstationen i Roma, där man kunde lämna miljöfarligt avfall som gamla färgrester och lösningsmedel tidigare. Nu är den nedlagd, men det är regionens ansvar att göra något åt saken.

Ann-Sofie Lindskog säger att man beställt sanering och att viteshotet därför är undanröjt..