Ingen enighet om klimatet

EU och USA misslyckades vid toppmötet i Göteborg med att komma överens i klimatfrågan.
Det stod klart efter torsdagens möte mellan USA:s president George Bush och EU-ländernas ledare. I ett uttalande betonar dock både EU och USA att man ska försöka nå de mål som sattes upp i Kyotoprotokollet, som går ut på att minska de totala utsläppen av växthusgaser. Parterna är inställda på att klara de nationellt uppsatta gränser som finns inom FN:s klimatkonvention, genom en rad olika åtgärder med tonvikt på marknadslösningar och teknik. Forskningssamarbetet ska utvecklas och enligt utkastet är båda sidor redo att medverka konstruktivt i klimatförhandlingarna i Bonn i juli.