Sjukdomar leder till katastrof

Om inget görs nu för att minska långtidssjukskrivningarna kommer vi hamna i en ekonomisk katastrof. Det sa generaldirektören på Statens Folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren, på onsdagen då han besökte Eskilstuna.
Gunnar Ågren tog under en föreläsning på onsdagen upp flera problem inom den svenska folkhälsan, men han såg den arbetsrelaterade ohälsan som det mest akuta problemet idag. Att under 1992 ta bort de statliga bidragen till företagshälsovården var ett stort misstag menar han, eftersom besparingen snabbt övertogs av en stor kostnad. Under förra året ökade antalet långtidssjukskrivna i länet med 30 procent, och det är anställda inom kommun och landsting som är de som oftast blir långtidsjukskrivna. Gunnar Ågren påpekade också att kommunerna och framför allt kommunpolitikerna är viktigare för folkhälsan än vad själva sjukvården är. Det gäller att förebygga istället för att bara satsa på att behandla menade han. Tommy Hamberg som är vänsterpartist och ordförande i Folkhälsorådet i Eskilstuna, och höll med om kritiken.