Malmström: Handeln blir viktigare för jobb och tillväxt

1:59 min

I Bryssel inleddes utfrågningarna i Europaparlamentet av dem som vill bli nya EU-kommissionärer. Utfrågningarna är avgörande för om kommissionärerna och till sist kommissionen också blir godkända av parlamentet.

– I framtiden kommer handel att bli ännu viktigare för jobben och tillväxen, sade Cecilia Malmström i Europaparlametets utfrågning av henne under eftermiddagen.

Utfrågningen av de 27 kommissionärerna avslutas först nästa tisdag, men inleddes alltså idag. Malmströms utfrågning skedde i den överfulla Anna Lindh-salen i Europaparlamentet här i Bryssel.

Det klart överskuggande ämnet vid utfrågningen handlade om det amerikanska frihandelsavtalet med EU, det så kallade Titip-avtalet, som Cecilia Malmström får som huvuduppgift att ro i land.

Men under helgen rådde förvirring om vilken linje som Malmström förespråkar i förhandlingarna om Titip-avtalet när det gäller handlar om hur så kallade skiljedomsförfaranden ska lösas utan vanliga domstolsförhandlingar. Det här kallas för ISDS-skydd.

Orsaken var två olika brev som skickades från Malmströms kontor till utskottet i Europaparlamentet.

Även krisen i Ukraina, samt associations- och frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina, var uppe under utfrågningen. Ukraina har gett vika för påtryckningar från Ryssland och gick med på att skjuta upp när handelsavtalet mellan EU och Ukraina skulle börja gälla.

Cecilia Malmström var i dag mycket tydlig på punkten att avtalet är mellan EU och Ukraina, och att Ryssland egentligen inte har med saken att göra.