Invandrares trafiksäkerhet dålig

Forskaren Mohammad-Reza Yahya vid Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, i Linköping har tilldelats Svenska vägföreningens trafiksäkerhetsstipendium.
Han belönas för en riskstudie där han slår fast att invandrade trafikanter löper betydligt större risker än infödda. Studien visar att invandrarnas trafiksäkerhet har eftersatts, säger Svenska vägföreningens VD Lars Gunnar Tannerfors till Sveriges Radio Östergötland. Trafiksäkerhetsstipendiet är ett resesstipendium på 20 tusen kronor.