På 40 år har hälften av världens djurarter dött ut

6:35 min

Enligt en rapport från Världsnaturfonden finns i dag bara hälften så många levande djurarter som 1970 och hårdast drabbade är djur som lever i sötvatten.

Rapporten från Världsnaturfonden (kolla sidan 9) visar att antalet djurarter halverats sedan början av 70-talet. Jan Westin är zoolog på Universeum i Göteborg där några av världens utrotningshotade arter finns.

-- Nej, det här är tyvärr ingen överraskning. Just nu håller vi på med studier kring en apa som bor i Brasilien, som riskerar att utrotas eftersom staden gör att aporna skiljs från varandra. Det gör att aporna inte kan para sig med varandra. Och det finns många andra liknande situationer där djurarter drabbas av hur vi människor bygger ut vår städer och hur mycket föroreningar vi släpper ut.

Jan Westin säger att en modern djurpark nu för tiden i princip bara arbetar med att skydda utrotningshotade arter.

-- Det här är ju djur som varit avgörande för att skapa det liv vi människor i dag lever. Försvinner så viktiga arter från ekosystemet kan vårt liv påverkas på många sätt. Elefanter till exempel är viktiga för spridningen av skog eftersom de har så dålig matsmältning. De äter frön från träd, vandrar 5 mil och bajsar ut friska frön som sedan blir nya träd.