Farliga rondeller

Bergsrondellen och Vallarondellen är de två farligaste trafikplatserna i Linköping. Det visar en rapport som gjorts av Tekniska nämnden i Linköping.
Bergsrondellen var fjolårets mest olycksdrabbade korsning medan Vallarondellen är mest olycksdrabbad om man ser till en femårsperiod. Antalet trafikolyckor i Linköpings kommun under förra året minskade om man jämför med hur många trafikolyckor som inträffade år 2000. Däremot har antalet personer som blivit svårt skadade ökat något. Förra året inträffade totalt 309 trafikolyckor i kommunen.