BORÅS

Lång väntetid till barnlogopedmottagningen

1:43 min

Sedan 2012 har barn med tal- och språksvårigheter fått vänta upp till ett och ett halvt år på att få specialisthjälp på SÄS, trots att vårdgarantin säger att det inte får ta mer än 3 månader. 

Inom kort förväntas Barnlogopedmottagningen få en tillfällig förstärkning med en extra tjänst i ett år men detta menar logopederna inte löser situationen.

– Vi har haft det så i många år att vi har haft tillfälliga vikariat som "brandsläckare". Men det hjälper inte till att få bort köerna, det är inte tillräckligt helt enkellt, säger logoped Jenny Harlid.

På barnlogopedmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus tar man bland annat emot barn som har svårt med språket, både när det gäller uttal men också hur det används i praktiken i samspel med andra.

Bara från juli till december i år beräknas remisserna öka med 40 procent, något som man på mottagningen tror har att göra med en ökad medvetenhet om språkstörningar hos de som arbetar med barn.

– Som det ser ut just nu får inte barnen den vård de har rätt till. Om vi inte får fler logopeder så kommer vi också behöva ta bort någon patientgrupp för att kunna ge barnen vården de har rätt till, säger Karina Schön Larsson en av logopederna på SÄS.

– Vi får i så fall prioritera de barn som vi anser har störst problem. Forskning visar att tidiga insatser är viktigast för de små barnen så då är det dem vi får behålla och de övriga får söka vård någona annanstans, säger logoped Jenny Harlid.

Just nu har man runt tvåhundra remisser i kö, däribland Marie och hennes femåriga dotter.

– Nu var det en 8-10 månader sedan vi sökte och vi har fortfarande inte fått komma in. Jag känner att det är akut och man märker att min dotter har ont av det själv. Hon vågar inte riktigt ta för sig och de orden hon vet att hon säger fel försöker hon undvika, säger Marie till P4Sjuhärad.