Olycka kan bli fall för åklagare

Arbetsmiljöinspektionens utredning av dödsolyckan på Carlshamn mejeri i måndags beräknas vara klar inom tre veckor.
Det säger arbetsmiljöinspektör Jan Carlsson, som idag gjorde en första undersökning på olycksplatsen. Enligt Jan Carlsson är det för tidigt att säga om företaget gjort sig skyldig till brott mot arbetsmiljölagen. Beslut om ärendet ska lämnas över till åklagare för bedömning tas när utredningen är slutförd.