S och MP överens: Kan bli lag om kvotering 2016

2:08 min

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att föreslå en lagstiftning om kvotering i de börsnoterade företagens styrelser. Detta kommer bli verklighet 2016 om andelen kvinnor då inte uppgår till minst 40 procent.

– Det är viktigt att ta tillvara den kompetensen som finns hos alla kvinnor, också att den tas tillvara i bolagsstyrelserna, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har länge kritiserat bristen på jämställdhet i börsbolagens styrelser. I dag är ungefär var fjärde styrelseledamot en kvinna, och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin har jämfört styrelserummen med reklambilder för en herrekipering för medelålders män.

Nu står det klart att en rödgrön regering kommer föreslå en lag om kvotering, om inte andelen kvinnor har ökat till minst 40 procent år 2016.

Avgående näringsministern, Annie Lööf (C), tycker att det är helt fel att gå för att nå ökad jämställdhet, bland annat med hänvisning till att det inkräktar på äganderätten.

– Vad kommer härnäst? Ska man kvotera LO:s styrelser? Ska man kvotera småföretagens styrelser? Ska man kvotera partierna? Ska man bestämma vilka som ska bli partiledare eller inte? Var sätter man gränsen när man väl börjar med att lagstifta om kvotering i börsbolagens styreslerum?, säger hon.

Men Lööfs långa rad frågetecken avfärdas av Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson.

– Den här reformen visar ju att vi är en feministisk regering som är beredd att ta stora steg framåt för att skapa lika villkor för män och kvinnor, säger Per Bolund.

Ekot avslöjade tidigare i dag att Socialdemokraterna och Miljöpartiet också överens om att införa ytterligare en öronmärkt pappamånad i föräldraförsäkringen.

Miljöpartiet vill egentligen gå fortare fram. De gick till val på att förespråkat en tredelad modell, där en tredjedel av föräldradagarna avsätts till vardera föräldern, och där den sista tredjedelen kan fördelas fritt.

– Ja vi tar ett steg i taget. Det blir ju ändå en fördubbling av antalety pappamånader, från två till tre, och det är ett viktigt första steg för oss, säger Per Bolund.

De båda partierna vill också avskaffa vårdnadsbidraget, och dessutom utveckla jämställdhetsbonusen, enligt uppgift till Ekot. Men Socialdemokraternas Magdalena Anderrson vill inte precisera hur:

– Här skulle vi gärna diskutera med andra partier i Sveriges riksdag som har samma ambitioner som vi, nämligen att få ett jämnt uttag, och se hur kan man ha olika ekonomiska incitament för att ytterligare öka ett jämställt uttag, säger hon.