SAS lämnar Norrköping

SAS upphör med flygningar från Norrköpings flygplats Kungsängen och därmed försvinner flyglinjen Norrköping-Köpenhamn.
Nedläggningen ingår i en stor omläggning i trafiken som SAS nu genomför. Förändringarna innebär att SAS slutar trafikera 13 olika destinationer för att på så sätt spara 4 miljarder kronor. Nedläggningen kommer att beröra ett 40-tal anställda på Kungsängens flygplats i Norrköping.