Fanns det vildsvin på Öland på 1800-talet?

"För tre år sedan, när ett nytt fågeltorn skulle uppföras i södra delen av Ottenbylund, hittades en käke vid basen av en stenmur. Betarna långt fram i käken visade att det kunde röra sig om ett vildsvin." 

Läs vår naturexpert Pav Johnssons nya blogginlägg!

Pav Johnssons blogginlägg 1 oktober 2014

För tre år sedan, när ett nytt fågeltorn skulle uppföras i södra delen av Ottenbylund, hittades en käke vid basen av en stenmur. Betarna långt fram i käken visade att det kunde röra sig om ett vildsvin. Naturhistoriska riksmuseet bekräftade att det var en underkäke av en ung vildsvinsgalt, och nu var frågan hur gammal käken var. Fyndet kol-14 bestämdes till 1870-talet, men med ett osäkerhetsintervall på 30 år. Under alla omständigheter rör det till vår bild av vildsvinets öländska historia.

Via arkeologiska fynd och fynd i torvmossar vet vi att vildsvin har funnits i vårt land länge, troligen lika länge som det funnits skog här. Under vår tidigaste historia efter att inlandsisen försvunnit var det länge landförbindelse mellan nuvarande sydsverige och Tyskland. Det var med andra ord lätt för djuren att vandra in. Åtminstone fram till 1400-talet verkar det ha funnits ursprungliga vildsvin i vårt land, kanske ännu längre. Under tidigt 1600-tal fanns det vildsvin på Öland, vars ursprung vi inte vet något om.

Vildsvinet utrotades på Öland liksom tidigare på fastlandet, men dyker åter upp på 1700-talet. Fredrik I genomförde nämligen år 1723 en utsättning på Öland, då kunglig jaktpark, som mötte stor kritik från inte minst allmogen. Ärendet nådde till slut riksdagen som beslöt att stammen skulle utplånas. År 1752 ska vildsvinen ha utrotats från ön igen.

Var kommer då vildsvinskäken i Ottenby ifrån? Det kommer vi förmodligen aldrig få reda på. Antingen misslyckades avskjutningen på 1700-talet och enstaka individer överlevde, eller så skedde en senare utsättning.

Dagens vildsvinsstam både på fastlandet och på Öland vet vi härrör från utsläppta eller förrymda djur från hägn, men exakt hur de tog sig över sundet lär fortsätta debatteras. Det var nog dock bara en tidsfråga innan de skulle dyka upp på ön. I diskussionerna om vildsvinets varande i vårt land dyker ofta frågan om deras naturlighet i landet upp.

Den frågan blir rätt ointressant annat än ur någon slags etisk - filosofisk synvinkel, för vi kan med säkerhet konstatera att under den tid det har funnits skog i vårt nuvarande land (alltså omkring 10 000 år), så har vildsvinet funnits här betydligt längre tid än det inte funnits här - dessutom helt oberoende av människans inblandning. Under bara omkring 5 % av vildsvinets svenska historia vet vi med säkerhet att arten funnits här, eller inte, och detta tack vare oss människor!