Vätgassamhälle

Solceller banar väg för nytt bilbränsle

1:56 min

Forskare i Schweiz har utvecklat en ny typ av solceller som i stället för elström tillverkar vätgas. Tekniken kan bli en viktig byggsten för att göra vätgas till framtidens drivmedel för bilar.

På tyska finns uttrycket äggläggande ullmjölkssvin. Alltså ett fantasidjur som bara har fördelar och inga nackdelar. Och så har också den nya solcellstekniken framställs i tyska medier.

Den kan tillverkas av billiga och lätt tillgängliga råmaterial och har en relativt hög verkningsgrad, där 12 procent av energin i solljuset direkt omvandlas till vätgas.

Tekniken går ut på att leda ner elström från specialbyggda solceller i en behållare med vatten. Via två elektroder belagda med nickel och järn delas vattnet sedan upp i vätgas och syrgas.

Även amerikanska forskargrupper jobbar med att tillverka vätgas med solceller, och vid Uppsala universitet finns solbränsleforskaren Stenbjörn Styring som tycker att tekniken är intressant.

– Det intressanta är att man kan göra vätgas med hjälp av solenergi och vatten som råmaterial mycket effektivt. Det är ett stort steg från där forskningen stod innan.

Men mycket forskning återstår, exempelvis håller de solceller som används idag bara några timmar innan de bryts ner. Om tekniken utvecklas kan den bli viktig i framtiden då flera industriländer nu vill bygga ut användandet av vätgas som bränsle för bilar.

I år 2013 (rättelse 1/10-14) kom den första serietillverkade (1000 bilar eller fler) vätgasdrivna bilen ut på marknaden, om än i begränsad upplaga. I en bränslecell omvandlas där vätgasen till elström - som driver bilens elmotor.

I bland annat Tyskland, Japan och Danmark finns konkreta planer på att bygga upp ett nätverk av vätgasmackar för att tanka de här nya bilarna. I Tyskland ska ett sånt nätverk med 50 mackar vara färdigt redan i slutet av nästa år.

Referenser: Artiklar i PNAS och Science

Vetenskapsradions miljöprogram Klotet handlar idag om den senaste utvecklingen mot ett framtida vätgassamhälle.