S och MP eniga om kärnkraft – inget krav på stängning

2:25 min

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort upp om kärnkraften. Det blir skärpta krav på kärnkraften och samtal med de andra partierna, men några konkreta krav på att stänga kärnkraftsreaktorer kommer inte den nya regeringen att driva.

- Vi har en energiöverenskommelse också. Vi kommer att gå in i samtal med de andra och vi vill ha breda samtal nu. Vi vill göra en analys, göra en överenskommelse som är långsiktig. Det krävs det för vårt land, för både näringslivet och hushållskunderna. Och där är den tillträdande regeringens ingångsvärde att kärnkraften ska fasas ut, vi ska ha 100 procent förnybart. Men låt oss först först göra den här analysfasen, så får vi se vartåt det leder, säger Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de senaste dagarna offentliggjort en rad överenskommelser. En av de återstående frågorna har rört kärnkraften, en stridsfråga där partierna haft olika ståndpunkter. I

Miljöpartiets valmanifest står att flera gamla reaktorer ska stängas under mandatperioden. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd.

I uppgörelsen som Ekot har läst finns inget skrivet om stängning av reaktorer. Men däremot bland annat att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader.

Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts. Förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson betraktar uppgörelsen som en framgång. Med de åtgärder som regeringen nu vidtar, är hon övertygad om att det kommer att bli så olönsamt att driva kärnkraft, att ägarna själva stänger reaktorerna.

– Vårt valmanifest var tydligt, vi vill se att under den här mandatperioden, så stängs flera kärnkraftsreaktorer. Det kommer vi också att uppnå genom att säkerställa att de samhällsekonomiska kostnaderna för kärnkraft ligger på kärnkraften. Man subventionerar inte kärnkraft Sverige. Vi har tydliga säkerhetskrav som ska implementeras, och med detta säger alla energiexperter att gamla reaktorer kommer att stängas inom den närmaste tiden.

Men när frågan ställs till Stefan Löfven är svaret inte givet.

Kan man stänga två reaktorer under mandatperioden?

– Vi ska in i den här analysfasen nu, och vi har vårt ingångsvärde i detta. Där är det så att vi ska ha ett status quo-tänkande just nu. Går man ini långsiktiga samtal som ska leda något vart, då ska man inte börja med att säga "nu tar vi ett steg åt åt det hållet eller åt det hållet", utan då ska vi den situation som råder just nu.

Centerledaren Annie Lööf och Folkpartiets Jan Björklund är positiva blocköverskridande samtal men tycker att dom blivande regeringspartierna ger otydliga besked. Jan Björklund vill att den blivande statsministern preciserar vad som gäller.

Så ser energiöverenskommelsen ut mellan S och MP:

De båda partierna skriver bland annat att Sverige "på sikt" ska ha ett energisystem med 100 procent förnybar energi. Här är dagens överenskommelse i sin helhet:

  • En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
  • Regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.
  • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.
  • Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas.
  • Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.