Just nu

  • FHM: 16-åringar erbjuds vaccin

Åklagarna omorganiserar

Från och med i dag har Åklagarmyndigheten en ny organisation. Västerås, tillsammans med Gävle och Uppsala bildar det nya åklagarområdet Mitt, med huvudort Uppsala.

Totalt bildas sju geografiska områden i landet.

Även polisens organisation omfattar Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län och det är tänkt att polisen och den nya åklagarmyndigheten ska kunna samverka mer i framtiden.

De sju geografiska åklagarområdena består av landets 32 allmänna åklagarkammare. Internationella kamrarna i Malmö och Göteborg ingår i Åklagarområde Syd respektive Väst.