Fler sjukskrivna efter vårdvalsreformen

1:43 min

Fler har sjukskrivits sedan man införde vårdvalsreformen och dessutom har de långa ersättningsperioderna blivit längre. Det visar en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

De största effekterna har man sett i Stockholms läns landsting.

– Det finns en direkt koppling mellan att man har infört vårdvalssystem i de svenska landstingen och att antalet sjukskrivningar har ökat, samt att de långa ersättningsperioderna har förlängts, säger Kristian Persson, utredare på ISF.

Vissa landsting i Sverige började med vårdvalssystemet redan 2007 och tre år senare blev det obligatoriskt för alla landsting att erbjuda patienter rätten att välja vilken vårdcentral eller läkare man vill gå till.

Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen granskat hur vårdvalssystemet påverkat sjukskrivningarna. Och enligt utvärderingen har alltså fler blivit sjukskriva, i hela landet handlar det om en ökning på 3,4 procent.

Dels beror det på att patienter nu kan söka sig vidare till mer än en läkare tills man fått ett läkarintyg om sjukskrivning, och att läkare är mer benägna att skriva ut läkarintyg för att inte förlora patienten, säger Kristian Persson.

– Om en patient är väldigt inställd på att få ett läkarintyg, men inte blir beviljad av den läkaren, då väljer man en annan läkare. Det som händer då är att den läkare som var restriktiv, förlorar den inkomst eller den ersättningen som de ska få från landstinget.

I vissa landsting kan man inte se någon effekt alls av vårdvalsreformen, det är Stockholms läns landsting som sticker ut och påverkar rikssnittet. Det eftersom det finns mer konkurrens mellan vårdgivarna så patienterna har mer att välja på.

– Stockholm har i stort sett tre vårdcentraler per kvadratmil, så Stockholm har betydligt större möjlighet både för konkurrens och för rörlighet.

Hur stort är problemet att antalet sjukskrivningar har ökat i och med vårdvalsreformen?

– Ja, sättet vi riggar de här systemen på, alltså sjukförsäkringssystemet och liknande, kan ha påverkan på statens utgifter, så det kan ha ganska stor betydelse.