Ny teknik underlättar fiskvandring

1:54 min

Det kommer fram fler och fler metoder som ska göra vattenkraften mer skonsam för vandrande fisk som exempelvis öring, lax och ål. Det senaste är ny teknik som nu monteras i Rickleån i Västerbotten där fiskyngel på väg mot havet ska simma i den naturliga strömfåran i stället för genom kraftturbinen.

– Det är en lösning där fiskynglen vandrar ovanför turbinen och det är helt nytt, säger Staffan Lundström som är professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Till skillnad från de tekniska lösningar som redan finns för vandrande fisk att ta sig uppströms för de utbyggda älvarna, exempelvis särskilda laxtrappor, så har det tidigare forskats förhållandevis lite på konstruktioner som ska möjliggöra för fisken att ta sig oskadd förbi kraftverksturbinerna på väg ut till havet.

I dag är fisken i de allra flesta fall tvungen att simma genom turbinerna nedströms, vilket kan innebära en dödlighet på 100 procent i vissa kraftverk även om variationen är stor, säger Olle Calles, biolog och specialist på vandrande fiskarter vid Karlstad universitet.

– Vi vet att det är inte en bra idé att låta fisk vandra genom turbiner. En ål som är väldigt smal och lång löper väldigt stor risk att skadas och i övrigt är det kraftverkets egenskaper, om propellern inne i kraftverket snurrar väldigt snabbt ökar också risken att fisken träffas, säger han.

Enligt Olle Calles är det EU:s åldirektiv och ramdirektiv för vatten som nu börjar få effekt och som gjort kraftproducenterna blivit mer intresserade av att försöka underlätta för fisken även när det gäller resan nedströms.

– Det fanns ingen sådan lösning i Sverige före 2007/2008 och i dag kanske det finns ett 10, 20-tal, säger Olle Calles.

Skellefteåkrafts nya turbinlösning som nu monteras i Rickleån tros kunna gynna öring- och laxyngel men forskarna tittar även på om tekniken kan användas längs botten på utbyggda vattendrag i södra Sverige för att underlätta för ålen.

Olle Calle ser det som ytterligare en pusselbit för att minska vattenkraftens miljöeffekter för någon standardlösning finns inte.

– Vi behöver fortfarande lära oss mycket mer om vilka tekniker som passar i olika situationer och på olika platser, säger han.