Kristiansborgsskolan förbjuder surfplattor på raster

1:30 min

På Kristiansborgsskolan i Västerås får eleverna inte använda surfplattor på vissa raster. Skolan hoppas att eleverna istället ska springa och leka mer på skolgården.

Skolläkare i Västmanland menar att barnen måste röra sig mer i skolan. Många elever ägnar sig hellre åt sina mobiler eller surfplattor.

På Kristiansborgsskolan i Västerås har man beslutat sig för att göra något åt det här. Där har alla elever i årskurs sex precis fått surfplattor, men på vissa av rasterna är plattorna förbjudna.

Maria Trollvin är arbetslagsledare för sexorna.

– För att de inte ska fastna med sina Ipads jämt och ständigt så införde vi Ipadfria raster, både kortraster och lunchraster. Inte varje rast, men det händer varje dag att de får ta rast utan sina Ipads.

Hur reagerar eleverna på det här?

– Det är flera som har reagerat positivt. Sen finns det ett par fall där man gärna vill smita ut med den. Så man märker hur snabbt vissa blir beroende av att ha dem med sig, säger Maria Trollvin.

Vad var det som fick er att fatta beslutet att eleverna inte får ha plattor på vissa raster?

– Det här hade vi i tanken redan när vi började skolan, och vi informerade alla föräldrar på ett föräldramöte om att det här var vår intention. Sen genomförde vi det.