Mobilteknik läser av hur västeråsarna rör sig i centrum

1:37 min

I Västerås testas sedan några månader tillbaka en ny teknik. Små dosor som sitter på olika platser i centrum kan läsa av hur människor rör sig genom att läsa av signaler från deras mobiltelefoner.

Det är företaget Bumbee Labs som utför testen i samarbete med Västerås Citysamverkan.

I går hade företagets vd, Staffan Liljestrand, en första dragning av resultatet av mätningarna för handlarna i föreningen - och det var mycket de ville veta, berättar han.

– När man har evenemang till exempel - hur påverkar det besöken i staden, eller hur kan man få fler att komma till centrum på sommaren till exempel då oftast besöken går ner.

Företaget vill med den här tjänsten alltså sälja information om var och vilka tider människor rör sig i city. Det här mäts genom att utplacerade dosor fångar upp anonyma signaler som sänds ut från mobiltelefoner. Detta ska enligt Staffan Liljestrand inte hota den personliga integriteten eftersom man inte kan se vem de olika telefonerna tillhör.

– Det är helt tekniskt omöjligt för oss att veta - inte ens polisen skulle kunna komma åt den informationen, säger han.

Han ser inga risker med att man ändå följer individernas mobiltelefoner runtom i centrum och ser hur personerna de rör sig.

– Vi tycker inte att det är ett problem eftersom det här inte handlar om att använda personuppgifter, syftet är ju att förbättra för staden, var man kan behöva mer belysning och cykelvägar till exempel.

Det här är första gången som tekniken testas i en stadskärna och jurister har därför kopplats in för att se över om tekniken är laglig. En av dem som var med på gårdagens genomgång för företagarna i city var Sabina Jarnfelter som tror systemet kan bli användbart.

– Om man till exempel ser att det är flest människor som rör sig i centrum på kvällarna, kanske man ska se till att utöka öppettiderna, eller hitta på evenemang eller annat som lockar när det är färre människor, säger hon.