Mört sätts ut i länets sjöar

Cirka 10.000 mört ska planteras ut i länets sjöar i år.
Mörten betraktas ju allmänt som skräpfisk och avskys av många metare. Men mörten har en viktig roll i sjöarnas eko-system, säger fiskeribiolog Fredrik Nöbelin till Nyheterna. Det är främst i sjöar i Nissans och Lagans vattensystem som mörten ska planteras ut. Det hela ingår i länsstyrelsens satsning på att restaurera sjöar som kalkats under ett antal år, sedan de drabbats hårt av försurningen.