Norrköping

Fler bostäder byggs vid Nya Parken

Med byggstart i december ska det byggas 268 nya hyreslägenheter intill Nya Parken i Norrköping. Det blir både punkt- och lägre flerfamiljshus, lamellhus, enligt bolaget NCC som har uppdraget att bygga husen.

De första lägenheterna beräknas vara klara i maj 2016.