Hägg vill utesluta israeler

Det israeliska socialdemokratiska partiet bör uteslutas ur socialistinternationalen, det tycker socialdemokraten Carina Hägg från Värnamo.
Om det israeliska s-partiet inte aktivt försöker motverka de övergrepp som nu sker mot palestinierna bör de utslutas, enligt Hägg, som sitter i riksdagens utrikesutskott. Hon vill nu att Göran Persson ska ta initiativ för att få det israeliska arbetarpartiet, som sitter i den israeliska regeringen, att agera mot våldet på palestinskt område. Men Carina Hägg får mothugg av SSU. En uteslutning vore ödesdiger i det läge som råder, säger Martin Sandgren, internationell sekreterare inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. Det skulle förstöra plattformen för all dialog.