Förre biskopen bygger kyrka och moské i samma hus

9:44 min

Ett Guds hus för både kristna och muslimer, med moské och kyrka i samma lokaler. Men det världsunika projektet jobbar numera Bengt Wadensjö, förre biskopen i Karlstad stift. I sin nya bok "Gud - ett svallande hav av nåd, frid och kärlek", förklarar han sin gudstro där han inkluderar andra världsreligioner.

Guds hus ska byggas i Fisksätra i Nacka, där Bengt Wadensjö numera jobbar som präst. Nu ska han börja samla in pengar till bygget:
- Vi kan inte använda kyrkliga medel till att bygga en moské så vi måste hjälpa muslimerna att skaffa pengar, så jag har hamnat i den lustiga situationen att som präst och biskop hjälpa muslimerna att samla in pengar till en moské. Vi har en ritning och har fått tillstånd av kommunen, så nu sätter vi igång! säger Bengt Wadensjö.

Har ni mött motstånd mot projektet?
- Lite grann men inte så mycket som man hade kunnat tro. De flesta har varit entusiastiska och sagt att äntligen blir religionen en fredssskapande faktor.

Att samarbeta med andra företrädare religioner ser inte Bengt Wadensjö som ett problem:
- Det är ju inte bara kristna som gud har skapat, det är muslimer, hinduer och andra. Egentligen så har man en gud, men man delar in den i olika funktioner. Det gör vi i kristendomen också, vi har fader, son och ande. Gud är en men vi ser gud på olika sätt beroende på kultur, säger Bengt Wadensjö.

Men varför då inte bara skapa en enda världsreligion?
- Det kan man tycka vore praktiskt, men det vore rätt tråkigt tycker jag. Gud är mångfaldens gud, inte enfaldens gud.

Här i Värmland har muslimerna i många år velat bygga en moské, tror du att er interreligiösa lösning i Nacka skulle kunna fungera också här?
- Ja, jag skulle vilja ha det på många håll och inte bara för muslimer och kristna. Vi försökte få med judarna men problemet var att det finns inga judar i Fisksätra!

Bengt Wadensjö är aktuell med en ny bok om Gud. Ett syfte med boken är också att tolka bibeln utifrån vårt upplysta tankesätt. Den bild av gud som förmedlas av dagens kristna kyrka handlar om kärlek, nåd och frid. Men hur går den egentligen ihop med bibelns berättelser om en sträng och straffande gud? De två bilderna försöker Bengt Wadensjö få ihop i sin bok.