Flyget till Köpenhamn läggs ner

SAS lägger nej flyglinjen mellan Jönköping och Köpenhamn i höst.
Flygplatschefen Lennart Kågström i Jönköping tror att det vikande kundunderlaget på Köpenhamnslinjen har två orsaker. Dels krånglande plan och instsällda turer när SAS köpte in större plan till Köpenhamn. Dels terrorhändelserna i New York den 11 september, som fått många att låta bli att flyga. Både länets kommunikationsdirektör Kai Mononen och PO Norlander på Företagarnas Riksorganisation i Jönköping menar att en nedläggning drabbar näringslivet och hela regionen hårt. Flygbolaget Skyways som nu står för stockholmtrafiken är en tänkbar efterträdare till SAS på flyglinjen till Köpenhamn. Skyways ska imorgon berätta vilka av SAS nedlagda linjer som man är intresserad av att ta över.