Hatet i främlingsfientlighet och dess motrörelser

2:38 min

Vad är hat och hur ligger det bakom främlingsfientlighet? Är några av det frågor som utställningen  We hate in order to survive i Malmö fokuserar på. Det är föreningen Woodpecker projects och bl a kuratorn Jens Henricson som står bakom utställningen som bjöd in ett 20-tal konstnärer göra verk på ämnet. Men det är inte så enkelt att hatet är ensidigt, menar Jens Henricson.

– Vi har velat undersöka vad som ligger bakom främlingsfientlighet och i det arbetet så har vi sett att en av de mer grundläggande känslorna är hat och där också motrörelserna använder sig av samma uttryck: hat. Så att vi har velat prata om främlingsfientlighet för att vi tycker det är fel, men också velat undersöka ifall om dessa polariserade grupper delar något och om det i så fall kan vara den här känslan.

På en vägg hänger tre svenska flaggor ovanpå finns textrader tryckta som enligt konstnärern Oscar Guermouche förekommer som marschsånger hos svenska jägarförband. Grova texter alla riktade mot ryssar.

På en annan vägg ställer Johan Furåker ut kortleken med ansikten på irakiska officerare – fiender – som amerikanska armen delade ut till sina soldater under irakkriget.

Och en liten bit bort finns Mathias Kristerssons verk "Noice against fascism" en maskin som kan orsaka oljud byggt för att störa demonstrationer av rasistiska och fascistiska organisationer.

Om det finns mer hat idag än tidigare, är nog svårt att säga, men den tar i alla fall mer plats, säger Jens Henrikson och hat kräver energi och det blir missriktad energi. Sorgligt säger han. Men om det faktiskt finns visst hat som är bättre än annat hat, svarar han så här.

– Det tror jag. Man har ju pratat mycket om hat som försvar och om man då kan skilja det mot hat som angrepp så borde ju försvara sig vara bättre.

När ni gör utställningen med konstverken samlade på det här sättet – kan inte konstnärerna bli hatade?

– Jo det tror jag. Det är ju ett sätt att mobilisera konstnärer som misstycker med vad som händer och  som också ser någon orättvisa i samhället, så visst så har varje människa en potentiell hatare i sig.

Utställningen finns på Inter art center i Malmö.

David Richter
david.richter@sr.se