Svartmunnad smörbult breder ut sig allt mer runt Gotland

2:08 min

Den svartmunnande smörbulten finns i allt fler hamnar runt ön, visar den inventering som Mattias Andersson  gjort under september.

Inventeringen visar att den främmande fiskarten, som är ett hot mot bland andra flundran och gäddan, finns i hamnarna i Strå, Kappelshamn, Storugns, Klintehamn och förståss i Visby hamn. I hamnen i Visby finns fisken i tusentals.

Fisken kommer till Östersjön via fartygens barlastvatten.

Fisken hittades i Visby hamn för fyra år sedan. Den klarar av att leva i både sött och salt vatten, hör egentligen hemma i Svarta Havet och Kaspiska havet där den är en matfisk.

Utanför Polen, där den hittades för 20 år sedan, har den ökat kraftigt och slagit ut den lokala fisken, berättar Mattias Andersson som under september inventerat fiskens utbredning runt Gotland.

-Fisken kommer att stanna och det är svårt att göra nåt för att förhindra den. Det handlar om politiska beslut som måste till för att förhindra att balastvatten släpps ut i hamnarna när handelsfartygen kommer med sin last, säger han.