Skandia backar om optioner

Försäkringsbolaget Skandias styrelse ändrade sitt förslag till optionsprogram vid onsdagens bolagsstämma. Belöningen till 350 Skandiadirektörer ska enligt det nya förslaget bara betalas ut i ett år, inte i tre som styrelsen föreslagit.
Optionsförslaget ändrades sedan 90 procent av aktieägarna i Skandia i ett gemensamt brev krävt det. En extra bolagsstämma ska hållas inom några veckor. Då fattas beslut om det ändrade optionsprogrammet. Kritikerna ansåg att det ursprungliga förslaget till belöningssystem var alltför generöst.