Inflationen ökar svagt i EU

Inflationstakten i euroområdet ökade till 2,5 procent i mars från 2,4 i februari, visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det innebär att inflationstakten i euroområdet fortsätter att ligga över den europeiska centralbankens riktmärke på två procent.