Brist på ögonspecialister i Västmanland

2:14 min

Trots att ögonkliniken på sjukhuset i Västerås utbildar ögonläkare med specialistkompetens, så har kliniken svårt att behålla erfarna läkare. Under året har kliniken förlorat ögonläkare, säger Mats Rosén. 

Läkarbristen har gjort att väntetiden för nybesök och operation ökat i Västmanland. Att rekrytera nya läkare är inte det lättaste, säger Mats Rosén som är verksamhetschef på ögonkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås.

– Ja det är en brist på ögonläkare i Sverige. Vissa landsändar tar inte samma ansvar till att utbilda nya ögonläkare som andra gör. Stockholm utbildar ju inte alls ögonläkare för sitt eget behov. Rent krasst så utbildas det en del ögonläkare i Västmanland som blir verksamma i närliggande orter, säger Mats Rosén till P4 Västmanland.

Att Stockholms läns landsting inte har utbildat ögonspecialister är något som Västmanland och ögonkliniken på sjukhuset i Västerås drabbats av. Extra besvärligt blir det när läkare med lång erfarenhet väljer att sluta på kliniken för att istället arbeta på privata kliniker i Stockholm. För de privata klinikerna så är läkare som kan operera en stor mängd patienter en stor tillgång.

– När man har en hög kunskapsnivå och man har möjlighet att jobba med många patienter, säger Mats Rosén till P4 Västmanland.

Men handlar det om mer enkla ingrepp som gråstarr?

– Ja det är väl mycket åt det hållet. Enkla snabba ingrepp, det är ju det som är intressant för den privata vården. Mer komplicerade enstaka fall är man inte lika intresserad av att jobba med, säger Mats Rosén.

Men vad kan ni göra för att konkurrera med de här privata klinikerna?

– Ja vi måste ju jobba aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Lyfta de fördelar vi har med en bredd i vår verksamhet. Där vi kan ge både läkare och annan personal möjlighet att utvecklas inom ögonsjukvården, säger Mats Rosén.

När det gäller Stockholm och det ansvar som landstinget där tar för att utbilda ögonspecialister, så tillägger Mats Rosén att det finns signaler om att det är på väg att förändras och att fler ögonläkare kan komma att utbildas även där.