Wallström: Vi ska ha en feministisk utrikespolitik

3:01 min

Margot Wallström är Sveriges nya utrikesminister. Högt upp på agendan: en feministisk utrikespolitik. "Kvinnor, fred och säkerhet är ett teman som man kommer höra från mig", säger Wallström. 

Varför väljer du att återvända till svensk inrikespolitik?

– Jag har ju varit i svensk inrikespolitik i flera års tid, även om jag inte har varit direkt partiaktiv på det sättet med uppdrag, men politiskt har jag alltid visat var jag hör hemma.

När fick du frågan av Stefan Löfven?

– För en lite tid sedan.

Hur tänkte du då?

– Jag tycker förstås att det här har gett enormt mycket energi och känner att jag är beredd och stolt, att som socialdemokrat, få genomföra en rödgrön utrikespolitik och med förstås de frågor som jag är mycket engagerad i som jag också ser kan göra skillnad, säger Margot Wallström.  

Vad blir de största skillnaderna med den nya regeringen och den förra?

– Det är mycket som förenar oss politiskt i Sverige när det gäller utrikespolitiken, stödet och skyddet för, mänskliga rättigheter och demokratier och rättsstaten, säger Margot Wallström. 

Det kommer bli stor skillnad på hur den nya regeringen ser på FN, uppger Wallström. 

– Vi kommer att jobba via EU på ett sätt där EU kan bli också ett fredsprojekt för vårt närområde. Vi kommer vara mycket aktiva i EU-sammanhang.

I februari 2010 utnämndes Margot Wallström till FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Något som nu tydligt kommer att avspegla sig i nya rollen om utrikesminister. 

– Vi kommer att ha en feministisk utrikespolitik, det betyder att kvinnor, fred och säkerhet är ett tema som man kommer återfinna och höra mig både prata om och agera på, säger Wallström. 

– Och för det fjärde handlar det om att svenska folket måste också vara engagerat och ge sitt stöd till en rödgrön utrikespolitik. En folklig förankring är jätteviktig fråga. 

Den här regeringen ska erkänna Palestina, berätta om det.

– Det borde inte komma som en överraskning för någon, för det har funnits med i våra partiprogram, kongressbeslut och i valmanifestet. Vi är i gott sällskap, därför att 130 länder i världen har redan gjort det. Vi tycker också att det är en viktig signal för att kunna åstadkomma en tvåstatslösning.

Hur ser du på svenskt medlemskap i EMU?

– Nej, det är inte aktuellt, det inte en fråga som är uppe på dagordningen, säger Margot Wallström.

Hur är det att efterträda Carl Bild på utrikesministerposten?

– Jag är en egen person, med en egen politisk karriär och erfarenhet, det är den platsen jag tar och inte någon annans plats. Jag står i mina egna skor.