Afghanistans ex-kung flyger hem

Den afghanske ex-kungen Mohammad Zahir Shah flög på onsdagskvällen från Rom för att återvända till Afghanistan efter en 29 år lång exil.
Den 87-årige exkungen ledsagas på resan av Afghanistans premiärminister Hamid Karzai. Zahir Shah återvänder som en vanlig medborgare men kommer att leda öppningssessionen med det stora råd, Loya Jirga, som ska sammanträda i juni för att staka ut Afghanistans politiska framtid.