Betlehem anropar påven

Betlehems borgmästare Hana Nasser ska be påven Johannes Paulus att komma till Betlehem för att försöka få slut på den israeliska ockupationen av staden och framför allt belägringen av Födelsekyrkan.
Inne i kyrkan har 200 beväpnade palestinier förskansat sig och Israel kräver att de ska lämna kyrkan innan belägringen upphör. På onsdagen lämnade en palestinier kyrkan och han sårades då av israelisk eldgivning. Det finns ännu inga kommentarer från Vatikanens sida till begäran att påven ska besöka Betlehem.